DOM
POGRZEBOWY

KAMIENIARSTWO

.......

.......

PRODUCENT

NAGROBKÓW

GRANITOWYCH

PRODUCENT NAGROBKÓW GRANITOWYCH

Wstaw tytuł i opis obrazu

Na każdym obrazie możesz dodawać dowolny tekst - masz pełną swobodę.

Dostosuj animację

Animacje zdjęcia i tekstu możesz ustawić osobno.
Dzięki temu możesz uzyskać różne oszałamiające efekty

Masz mnóstwo możliwości

Eksperymentuj, uzyskuj oszałamiające efekty i oczywiście baw się dobrze.

Kamieniarstwo   Nagrobki   Rypin

Jesteśmy firmą kamieniarską specjalizującą się w produkcji i sprzedaży nagrobków oraz płyt granitowych, zarówno w hurcie, jak i detalu. Oferujemy szeroki wybór płyt granitowych, surowych i polerowanych, w grubościach budowlanych i nagrobkowych. Dostępne w naszej ofercie płyty z granitu mogą stanowić wyposażenie zarówno na zewnątrz budynków jak i w pomieszczeniach mieszkalnych. Oprócz bogactwa faktur i ciekawych kolorów dodatkowym atutem naturalnego kamienia jest jego łatwość w pielęgnacji i czyszczeniu.

 

 

Zapraszamy z zapoznania się z naszą ofertą.

NAGROBKI

wybrane realizacje

Kamieniarstwo   Nagrobki   Rypin

DOM POGRZEBOWY  -  Rypin

87-500 Rypin, ul. Lipnowska 9            tel. +48 609 943 675

87-500 Rypin, ul. Polna 1D                  tel. +48 601 157 770

 

www.romanowscy.info

USŁUGI POGRZEBOWE:         +48 887 635 555       +48 887 835 555

Firma WOJCIECH ROMANOWSKI ZAKŁAD PRODUKCYJNO­HANDLOWY realizuje projekt objęty grantem pt. ”Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa WOJCIECH ROMANOWSKI ZAKŁAD PRODUKCYJNO­HANDLOWY poprzez zakup nowoczesnej wielogłowicowej boczkarki taśmowej niezbędnej do zwiększenia produkcji wypolerowanych płyt granitowych i udoskonalenia płyt nagrobkowych” na który pozyskała środki finansowe w ramach projektu grantowego „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” pt. „Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarze objętym LSR poprzez wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw”. 

 

Projekt objęty grantem współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020 

 

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa WOJCIECH ROMANOWSKI ZAKŁAD PRODUKCYJNO­HANDLOWY  poprzez zakup nowoczesnej wielogłowicowej boczkarki taśmowej niezbędnej do zwiększenia produkcji wypolerowanych płyt granitowych i udoskonalenia płyt nagrobkowych. Zwiększenie możliwości produkcyjnych przedsiębiorstwa i udoskonalenie produktu nastąpi do dnia 30.09.2021 roku.

W efekcie realizacji projektu nastąpi zakup nowoczesnej wielogłowicowej boczkarki taśmowej. Dzięki zakupowi boczkarki taśmowej zostaną zwiększone możliwości produkcyjne, a więc zwiększona zostanie liczba produktów możliwych do wyprodukowania przez wnioskodawcę a także zostanie udoskonalony produkt finalny w postaci wypolerowanych płyt nagrobkowych.

 

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 175 000,00 zł w tym środki z Funduszu w postaci grantu w kwocie: 100 000,00 zł.